حفظ حریم شخصی

مشتری محترم، فروشگاه پایتخت خود را مقید و موظف به حفظ اطلاعات شخصی شما می داند و متعهد است از این اطلاعات هیچ طرف، شخص و یا گروه ثالثی باخبر نشود. همچنین فروشگاه مبلمان اداری پایتخت نیز فقط و فقط برای ارتباط با شما در مواقع ضروری و یا ارسال سفارش های شما از این اطلاعات بهره می برد و ارسال هرگونه تبلیغی را منوط به مجوز و خواست خود شما می داند.