فروش غیر نقدی مبلمان اداری

مبلمان اداری پایتخت در خریدهای عمده امکان پرداخت به صورت غیر نقدی را نیز فراهم کرده است.

پس از طی شدن مراحل اعتماد متقابل، شما می توانید طبق توافق خریدهای عمده خود را با چک پرداخت فرمایید.

البته پرداخت های چکی، از امکاناتی نظیر حمل رایگان و یا نصب رایگان برخوردار نیستند.


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.