لیست قیمت مبلمان اداری در پاییز 94

در این لیست کمینه و بیشینه ی قیمت برخی محصولات مبلمان اداری از جمله صندلی اداری و ... را آورده ایم، تا شما بتوانید با یک نگاه حدودی از قیمت های مبلمان اداری را داشته باشید.

قیمت نیمست اداری 4 نفره : از  950 هزار تومان تا یک میلیون و هفتصد و چهل هزار تومان.

قیمت میز اداری : از 150 هزار تومان تا یک میلیون و هفتصد هزار تومان.

قیمت میز کامپیوتر : از 160 هزار تومان تا 320 هزار تومان.

قیمت میز کنفرانس: 320 هزار تومان.

قیمت صندلی گردان، صندلی مدیریتی : از 320 هزار تومان تا 650 هزار تومان.

قیمت صندلی گردان متوسط: از 165 هزار تومان تا 315 هزار تومان.

قیمت صندلی گردان کوچک: از 130 هزار تومان تا 230 هزار تومان.

قیمت مبل انتظار : از 120 هزار تومان تا 210 هزار تومان.

قیمت صندلی محصلی : از 52 هزار تومان تا 215 هزار تومان.

قیمت صندلی اپن : از 160 هزار تومان تا 260 هزار تومان.

قیمت تابوره : از 55 تا 190 هزار تومان .

قیمت جلو مبلی : از 110 هزار تومان تا 380 هزار تومان.

قیمت کتابخانه : از 240 هزار تومان تا 420 هزار تومان.

کمد آهنی : از 250 هزار تومان تا 300 هزار تومان.

کمد دوار : 930 و 960 هزار تومان.

فایل و فایل چوبی: از 150 هزار تومان تا 280 هزار تومان.

صندلی پلاستیکی : از 45 هزار تومان تا 65 هزار تومان.