قیمت مبلمان اداری پاییز 1395

مبلمان اداری در سال 1395 اگرچه مانند سایر کالاها دارای نوسان قیمت بود اما فروشگاه مبلمان اداری پایتخت در سال 1395 افزایش چندانی در قیمت های خود نداشت.

حداقل و حداکثر قیمت مبلمان اداری در پائیز 1395 بر مبنای کالاهای مختلف در زیر آمده است:

قیمت سرویس خواب با جنس ملامینه ضدخش : از یک میلیون و پانصد تا یک میلیون و هفتصد.

قیمت مبل (نیمست 4 نفره) : از 950 هزار تومان تا یک میلیون و هشتصد و چهل هزار تومان.

قیمت میز تلویزیون : از 190 هزار تومان تا 520 هزار تومان.

قیمت میز ال سی دی : از 220 هزار تومان تا 520 هزار تومان.

قیمت انواع میز (میز تحریر، میز کارمندی، میز اداری و میز مدیریتی ) : از 195 هزار تومان تا دو میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان.

قیمت میز کامپیوتر : از 200 هزار تومان تا 460 هزار تومان.

قیمت میز کنفرانس : از 350 هزار تومان 6 نفره تا 24 نفره با قیمت 4 میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان.

قیمت صندلی مدیریتی: از 330 تا 980 هزار تومان.

قیمت صندلی گردان : از 172 تا 510 هزار تومان.

قیمت مبل و صندلی انتظار : از 42 تا 630 هزار تومان.

قیمت صندلی محصلی و آموزشی : از 52 تا 228 هزار تومان.

قیمت صندلی اپن : از 860 تا 360 هزار تومان.

قیمت تابوره : از 85 تا 250 هزار تومان.

قیمت جلو مبلی و میز عسلی : از 110 هزار تومان تا 520 هزار تومان

.قیمت کتابخانه : از 270 تا 448 هزار تومان.

قیمت کمد آهنی از دو در تا 30 در : از 320 هزار تومان تا 650 هزار تومان.