مبلمان

مبلمان واژه ای است با ریشه‌ی لاتین و منظور هرچیزی است که از سر جایش قابل حرکت دادن باشد. در آلمانی و انگلیسی و فرانسه تقریبا عین همین واژه وجود دارد و معنی آن کلیه وسایلی است که با آن اتاقی تجهیز یا همان موبله می‌شود. در فارسی این کلمه‌ی مقروض (همان وام واژه) بیشتر به وسایلی گفته می‌شود که در امر خطیر نشستن نقش دارند حالا چه در خانه چه در محل کار.


این بخش از مبلمان اداری