میز

میز خیلی قبل‌تر‌ها به معنی مهمان بوده، کمی بعد شده وسیله‌ی چهار پایه ای که رویش وسایل درس و مشق و یا ضیافت و میهمانی را قرار می‌دهند. هنوز به همین معنی است البته با این تفاوت که اصراری بر 4 پایه بودن آن نیست و علاوه بر کتاب و غذا، کامپیوتر و تلویزیون هم طرفدار استفاده از آن شده‌اند.


این بخش از مبلمان اداری