استرداد :

۱-    شما ۳ روز کامل پس از دریافت کالا فرصت دارید تا کالای خود را مسترد کنید. برای استرداد هر کالایی با فروشگاه به صورت تلفنی هماهنگ کنید.

۲-    هر گونه مشکل و یا عدم مغایرت مشخصات کالایی که تحویل گرفته اید، با آنچه سفارش داده اید به عهده فروشگاه است و هیچ هزینه ای بابت استرداد آن لازم نیست بپردازید.

تبصره: تغییری در آنچه تحویل گرفته اید، ندهید (مثلا سلفون های روی صندلی جدا نشود)

۳-    اگر کالا دارای مشکل و یا مغایرت نباشد، اما شما مایل به پس دادن آن باشید، کافیست هزینه های حمل آن را متقبل شوید.

۴-    کالاهای سفارشی (آنچه مخصوص و به سفارش شما تولید شده) قابل استرداد نیست.