مراحل ثبت سفارش خرید : ما نهایت تلاش حود را انجام داده ایم تا پروسه خرید بسیار ساده و سریع و شفاف باشد . برای ثبت سفارش خرید ُ پس از باز کردن محصول مورد نظر ُ و انتخاب آن محصول ُ محصول مورد نظر وارد سبد خرید میشود و در سبد خرید میتوانید تعداد محصول را در صورت نیاز کم یا زیاد کنید . در نهایت دکمه ( ادامه جهت تسویه حساب ) را فشار دهید . در مرحله بعد میتوانید در صورت ضرورت ِ توضیحات در مورد سفارش را ثبت نمایید و سپس نوع پرداخت را مشخص نمایید و وارد مرحله نهایی خرید شوید . در این مرحله در صورت انتخاب پرداخت از طریق درگاه بانکی ُ میتوانید مشخصات کارت بانکی خورد را وارد نموده و خرید خود را تکمیل نمایید .