نکات مهم در زمان تحویل: مسوولیت ارسال صحیح و سالم سفارشات با تهکالا است و مشتری در زمان تحویل کالا ُ کالا را کاملا بررسی نماید و درصورت وجود مشکل ُ قبل از تحویل گرفتن کالا به همکاران ما اطلاع دهد. در باربری های شهرستان ها هم همینطور ُ قبل از امضای رسید تحویل کالا ُ سلامت کالا را به دقت بررسی نمایید و سپس کالا را تحویل بگیرید .