روش ها ُ هزینه و مدت زمان ارسال : عمده سفارشات خارج از تهران از طریق باربری ارسال میشوند و شما میتوانید از باربری شهرتان که در زمان ارسال برگه رسید آن کالا را ما برای شما ارسال میکنیم تحویل بگیرید . درصورتیکه سفارش شما در حجمی باشد که نیاز با ارسال از طریق کامیون مخصوص داشته باشد از این طریق ارسال خواهد شد. برای تهران هم معمولا کامیون های تهکالا سفارش را حمل میکنند و درصورتیکه کامیون ها فرصت نکنند از طریق وانت ها ی کرایه ای ارسال خواهد شد. هزینه ارسال کالاهای سفارش داده شده از طریق سایت به عهده مشتری است ولی کالاهای سفارشی شامل این قضیه نیست . زمان ارسال سفارشات از یک روز تا ده روز متفاوت است و بشتگی به نوع کالای سفارشی دارد که میتوانید برای اطلاع از زمان ارسال به همکاران ما تماس بگیرید.